099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม KC310 สังขละบุรี อีต่อง 3 วัน 2 คืน 4,950 บาท by Bemotour

  วันที่ 1 วอนแดซอง ถ้ำกระแซ เส้นทางรถไฟสายมรณะ หมู่บ้านอีต่อง เหมืองปิล็อก

  06.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม) กรุ๊ปเหมาสามารถนัดจุดรับได้ครับ

  06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี

  09.00 น. เดินทางถึงวอนแดซองคาเฟ่กึ่งร้านอาหารเกาหลีสไตล์ย้อนยุค ท่ามกลางหุบเขาและสวนดอกไม้หลากสีสัน มีชุดฮันบกให้เช่าใส่ พร้อมมุมถ่ายรูปสุดปังเหมือนทะลุมิติเข้าไปเป็นนางเอกซีรีย์

  11.00 น. เดินทางถึงถ้ำกระแซภายในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วให้ท่านถ่ายรูปทางรถไฟสายมรณะกันอย่างจุใจ

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)

  13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปสังขละบุรีเมืองเล็กๆชายขอบแดนสยามภาคตะวันตก ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ 3 เชื้อชาติ ไทย มอญ และกะเหรี่ยงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

  15.00 น. นำท่านเดินทางไปยังวัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นมัสการเจดีย์พุทธคยาเพื่อความสิริมงคล จากนั้นเช็กอินเข้าที่พัก สวนแมกไม้รีสอร์ทหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

  17.00 น. จากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านล่องเรือไปเมืองบาดาลชมโบสถ์และหอระฆังที่จมอยู่ใต้น้ำให้ท่านได้เก็บภาพกันอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นถนนคนเดินสังขละบุรี

  19.00 น. นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 สะพานมอญ ด่านเจดีย์ 3 องค์ หมู่บ้านอีต่อง น้ำตกจ๊อกกระดิ่น วัดเหมืองแร่ปิล็อก เหมืองปิล็อก ระเบียงป้ายไม้

  06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสังขละบุรี นำท่านไปตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญที่สะพานมอญ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญพร้อมเก็บภาพกันอย่างจุใจ (ชุดตักบาตรไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)

  07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

  09.00 น. นำท่านเดินทางไปด่านเจดีย์ 3 องค์ สุดเขตแดนสยามด้านทิศตะวันตก ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกกันอย่างจุใจ

  10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปหมู่บ้านอีต่องหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาและสายหมอก ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเหมืองปิล็อก ในช่วงที่แร่ดีบุกเป็นที่ต้องการและมีราคาสูง เมื่อราวปี พ.ศ. 2482 ปัจจุบันเหมืองแร่ได้ปิดตัวลงเหลือแค่เพียงซากเครื่องมือ ไว้เป็นเพียงตำนานเล่าขาน

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3) เขื่อนวชิราลงกรณ์

  13.00 น. จากนั้นนำท่านไปชมความสวยงามของน้ำตกจ๊อกกระดิ่นเป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสวยงามมากและมีน้ำตลอดทั้งปี มีเพียงชั้นเดียวความสูงประมาณ 34 เมตร เล่นน้ำตามอัธยาศัย

  15.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านอีต่อง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

  16.00 น. นำท่านไปวัดเหมืองแร่ปิล็อก นมัสการพระพุทธรัตนศากยมุนี ศรีทองผาภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านไปเหมืองปิล็อก ชมซากรถเก่า เครื่องมือ เครื่องจักร และอาคารต่างๆ ที่เคยใช้งานในเหมืองแร่

  17.00 น. นำท่านไปถ่ายรูปกับสะพานเหมืองแร่ ต่อด้วยจุดไฮไลท์ระเบียงป้ายไม้สุดคลาสสิค ริมบ่อน้ำหน้าหมู่บ้าน อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  วันที่ 3 เนินช้างศึก เค้กป้าเกร็น น้ำตกจ๊อกกระดิ่น จุดชมวิวเนินกูดดอย-ช้างเผือก สกายวอล์ค สะพานข้ามแม่น้ำแคว

  06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าหมู่บ้านอีต่อง นำท่านขึ้นรถโฟร์วิลไปชมทะเลหมอกยามเช้าที่เนินช้างศึก

  07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  08.30 น. นำท่านเดินทางไปร้านเค้กป้าเกร็นแวะซื้อเค้กขึ้นชื่อของหมู่บ้านอีต่อง

  10.00 น. นำท่านเดินทางไปจุดชมวิวเนินกูดดอย-ช้างเผือกเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวแนวสันเขาช้างเผือกได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เขื่อนวชิราลงกรณ์

  13.00 น. จากนั้นนำท่านแวะสวนผลไม้ทองผาภูมิให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช็อปตามอัธยาศัย (ฤดูผลไม้ทองผาภูมิ จะมีแค่ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)

  15.30 น. นำท่านขึ้นชมสกายวอล์คแลนด์มาร์คใหม่เมืองกาญจนบุรี ติดริมแม่น้ำแคว

  16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก

ราคา 4,950 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 5 มื้อ

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

- สเปย์แอลกอฮอล์แบบพกพา / Tagติดกระเป๋า

- ค่าล่องเรือเมืองบาดาล

- ค่ารถท้องถิ่นขึ้นเนินช้างศึก

- ค่ารองเท้าขึ้นสกายวอล์ค

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าเข้าคาเฟ่ วอนแดซอง ท่านล่ะ 70 บาท

- ค่าทิปทีมงาน ไม่บังคับ

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน


First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide