099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม KC224 กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 3,600 บาท (นอนแพริมน้ำ)

  วันที่ 1 วอนแดซอง ถ้ำกระแซ แพริมน้ำ ล่องแพเปียก

  06.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม) กรุ๊ปเหมาสามารถนัดจุดรับได้ครับ

  06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี

  09.00 น.เดินทางถึงวอนแดซองคาเฟ่กึ่งร้านอาหารเกาหลีสไตล์ย้อนยุค ท่ามกลางหุบเขาและสวนดอกไม้หลากสีสัน มีชุดฮันบกให้เช่าใส่ พร้อมมุมถ่ายรูปสุดปังเหมือนทะลุมิติเข้าไปเป็นนางเอกซีรีย์

  10.30 น. นำท่านเที่ยวถ้ำกระแซภายในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วให้ท่านถ่ายรูปทางรถไฟสายมรณะกันอย่างจุใจ

  12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)

  14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินเช็กอินเข้าที่พักแพริมน้ำ Lake heaven resort หรือเทียบเท่า อิสระกับสวนน้ำ Water park พักผ่อนตามอัธยาศัย

  15.00 น. นำท่านทำกิจกรรมล่องแพเปียก

  18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 เขื่อนศรีนครินทร์ สกายวอล์ค สะพานข้ามแม่น้ำแคว Kan Machi คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น วัดถ้ำเสือ

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากาญจนบุรี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

  08.30 น. นำท่านเดินทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวสันเขื่อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสกายวอล์คแลนด์มาร์คใหม่เมืองกาญจนบุรี ติดริมแม่น้ำแคว

  10.30 น. จากนั้นนำท่านไปจิบกาแฟที่ร้านKan Machiคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น

  11.30 น. นำคณะทัวร์มุ่งหน้าสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

  14.00 น. จากนั้นนำท่านไปวัดถ้ำเสือนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร รอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทธชินรา ที่ตั้งของวัดล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา ให้ท่านได้อิ่มบุญอิ่มใจ

  15.30 น.จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางแวะร้านแก้วของฝาก

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก

ราคา 3,600 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 3 มื้อ

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

- สเปย์แอลกอฮอล์แบบพกพา / Tagติดกระเป๋า

- ค่ากิจกรรมล่องแพเปียก

- ค่ารองเท้าขึ้นสกายวอล์ค

- ค่ารถรางวัดถ้ำเสือ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าเข้าคาเฟ่ วอนแดซอง ท่านล่ะ 70 บาท

- ค่าเข้าคาเฟ่ Kan Machi ท่านล่ะ 60 บาท หรือซื้อเครื่องดื่มเข้าฟรี

- ค่าทิปทีมงาน ไม่บังคับ

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน


First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide