099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม KC211 กาญจนบุรี น้ำตกเอราวัณ 2 วัน 1 คืน 2,900 บาท by Bemotour

  วันที่ 1 วัดถ้ำเสือ ต้นจามจุรียักษ์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว Kan Machi สกายวอล์ค

  06.00 น. นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม) กรุ๊ปเหมาสามารถนัดจุดรับได้ครับ

  06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี

  09.00 น. เดินทางถึงอำเภอท่าม่วง นำท่านไปวัดถ้ำเสือนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร รอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบลักษณะเดียวกับพระพุทธชินรา ที่ตั้งของวัดล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา

  10.30 น. นำท่านเดินทางไปชมต้นจามจุรียักษ์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกาญจนบุรี ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ชมความงดงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

  11.30 น. จากนั้นนำคณะทัวร์มุ่งหน้าสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) บนแพริมแม่น้ำแคว

  13.00 น. นำท่านไปจิบกาแฟที่ร้าน Kan Machiคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ

  14.30 น. จากนั้นนำท่านเช็กอินเข้าที่พัก มาร์กาญรีสอร์ทหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

  17.00 น. นำท่านเที่ยวชมสกายวอล์คแลนด์มาร์คใหม่เมืองกาญจนบุรี จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่าบ้านปากแพรก อายุ 177 ปี สถาปัตยกรรมแนวชิโนโปตุกีส เมืองกาญจนบุรี (ทุกวันเสาร์จะมีถนนคนเดิน) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  19.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 ถ้ำกระแซ เขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกเอราวัณ

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากาญจนบุรี บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)

  08.00 น. นำท่านเดินทางไปถ้ำกระแซภายในถ้ำแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วให้ท่านถ่ายรูปทางรถไฟสายมรณะ

  10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวสันเขื่อน

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)

  13.00 น. นำคณะทัวร์ไปสัมผัสธรรมชาติที่น้ำตกเอราวัณอิสระให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย และชื่นชมความงดงามของน้ำตกหินปูนทั้ง 7 ชั้น

  15.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางแวะร้านแก้วของฝาก

  18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลัก

ราคา 2,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

- ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 3 มื้อ

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

- สเปย์แอลกอฮอล์แบบพกพา / Tagติดกระเป๋า

- ค่าเข้าชมน้ำตกเอราวัณ

- ค่ารองเท้าขึ้นสกายวอล์ค

- ค่ารถรางวัดถ้ำเสือ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ตามกรมธรรม์

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าเข้าคาเฟ่ Kan Machi ท่านล่ะ 60 บาท หรือซื้อเครื่องดื่มเข้าฟรี

- ค่าทิปทีมงาน ไม่บังคับ

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน


First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide